Бухгалтерська звітність 2020

Баланс на 01 січня 2020 року