Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія  “Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін”

     Завданням циклової комісії є вдосконаленя педагогічної майстерності викладачів, оптимізація викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін відповідно до нових навчальних планів, формування розвиненої, соціально активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури.

         Викладачі циклової комісії постійно праціюють над удосконаленням та впровадженням нових форм навчального процесу, визначенням оптимальних умов для застосування різноманітних методів і прийомів викладання, проведення занять за інноваційними формами навчання.

Грайворонська Зоя Іванівна – голова циклової комісіїї, викладач вищої категорії. Дисципліни – “Українська мова”, “Культурологія”
Колпакова Юлія Сергіївна – викладач . Дисципліни – “Політична економія”, “Економічна теорія”, “Філософія”
Михайленко Валентина Сергіївна – викладач вищої категорії. Дисципліни – “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.
Петля В’ячеслав Петрович – викладач вищої категорії. Дисципліни – “Основи правознавства”, “Історія України”, “Соціологія”
Прокопенко Марина Вікторівна – викладач вищої категорії, викладач-методист. Дисципліни – “Історія України”, “Всесвітня історія”, “Основи філософських знань”