Бухгалтерсько-економічної підготовки

Циклова комісія “Бухгалтерсько-економічних дисциплін”

      Основна діяльність циклової комісії спрямована на освоєння студентами коледжу бухгалтерських та економічних дисциплін за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Лісове господарство», «Обладнання лісового комплексу» та «Мисливське господарство».

      Головною метою  підготовки фахівців є формування молодшого спеціаліста здатного до творчої професійної та соціальної діяльності, який вміє самостійно аналізувати господарські процеси та явища, що відбуваються у економіці країни та діяльності підприємств всіх форм власності.

     Теоретична та практична підготовка фахівців забезпечується достатнім професійним рівнем викладачів.

     Викладацький склад циклової комісії налічує 5 викладачів. Всі викладачі мають вищу категорію.

Костенко Ірина Петрівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, закінчила Харківський державний університет ім..О.М.Горького (В.Н.Каразіна) у 1990 році.

Викладає дисципліни: «Податкова система», «Фінанси»,  «Економіка, організація і планування лісового господарства», «Організація, економіка та економічний аналіз мисливських господарств».

Ляліна Галина Олександрівна – викладач вищої категорії, закінчила Харківський  сільськогосподарський інститут ім..В.В.Докучаєва (державний аграрний університет) у 1982 році.

Викладає дисципліни: «Статистика», «Економічний аналіз», «Економіка підприємства».

Недбай Олена Олександрівна – викладач вищої категорії, закінчила Загальносоюзний заочний інститут харчової промисловості (МДТУ ім.. К.Г. Розумовського) у 1991 році.

Викладає дисципліни: «Основи підприємницької діяльності», «Економіка виробництва», «Економіка, організація і планування лісового господарства», «Маркетинг та зовнішньоекономічні відносини», «Основи малого бізнесу».

Хворостяна Тетяна Романівна – спеціаліст

Викладає дисципліни: «Фінансовий облік»,  «Облік і звітність у бюджетних організаціях», «Бухгалтерський облік у лісовому господарстві».