Чергове засідання Педагогічної ради коледжу

30 березня відбулося чергове засідання Педагогічної ради коледжу, під час якого було обговорено і прийнято рішення з питань порядку денного, зокрема, “Про стан професійної орієнтації студентів та працевлаштування випускників 2020-2021навч. року” та “Про стан професійно-практичної підготовки студентів та співпраці з роботодавцями”. Також слово мали викладачі, які проходять чергову атестацію. Вони поділилися власним педагогічних досвідом з упровадження інноваційних підходів до формування та розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців, розповіли про власну систему міжпредметних зв’язків, яку систематично використовують під час навчальних занять.
Також не оминули увагою і питання етики і культури поведінки викладачів, їх взаємин зі студентами.