Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Єдині вимоги  до студентів встановлюють норми поведінки студентів коледжу і покликані забезпечити успішну реалізацію концепції виховання, орієнтованої на виконання соціального замовлення з підготовки фахівців, а саме: створення в коледжі психологічного клімату, що сприяє успішному навчанню кожного студента, виховання поваги до особистості, розвиток культури поведінки і навичок спілкування. Виконання єдиних педагогічних вимог до студентів сприяє укріпленню дисципліни, організованості. 

 Студенти зобов’язані: 

 • Дотримуватися законодавства України, Положення про коледж, Правил поведінки здобувача освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг. 
 • Систематично і глибоко оволодівати знаннями і практичними навичкам. 
 • Регулярно відвідувати заняття. 
 • Дотримуватися графіка навчального процесу та вимог навчального плану. 
 • У встановлені терміни виконувати завдання, передбачені навчальним планом і програмами. 
 • Підвищувати свій культурний рівень. 
 • Брати участь у суспільно корисній праці, займатися самоосвітою. 
 • Дотримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки щодо педагогічного та адміністративно-господарського персоналу коледжу, студентів коледжу. 
 • Виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями. 
 • Бережливо ставитися до матеріальної власності коледжу (інвентаря, навчального обладнання, книг, приладів, приміщень) та до своїх документів (студентського квитка, залікової книжки тощо). Без дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень. 

 Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу студентів: 

 • У навчальний заклад приходити в чистому, пристойному одязі, чистому взутті. 
 • Спортивний одяг використовувати лише під час занять фізичної культури та тренувань. 
 • Входити до навчального корпусу без головного убору. 

До початку занять: 

 • Приходити в навчальний заклад за 10 хв. до початку занять. 
 • На вході пропускати викладачів і старших за себе. 
 • Після дзвінка одразу зайняти своє місце в аудиторії і підготувати все необхідне для роботи. 
 • Студенти, які спізнилися на заняття, чекають до дзвінка, пояснюють причину запізнення. Якщо викладач вважає причину поважною – допускає до занять, якщо ні – направляє за дозволом до завідуючого відділенням. 
 • При неявці на заняття через хворобу або з інших поважних причин, студент повинен надати підтверджуючий документ. 

На занятті: 

 • Студенти стоячи вітають викладача словами: “Добрий день!”. 
 • Під час перевірки присутніх студенти відповідають “Я”, про відсутніх доповідає староста або його заступник. 
 • Під час занять студенти повинні відключати мобільні телефони. 
 • Студенти зобов’язані наполегливо оволодівати знаннями, на занятті бути уважними, брати активну участь у роботі. 
 • Входити і виходити з аудиторії студент може тільки з дозволу викладача і тільки у виняткових випадках; студент повинен уважно слухати пояснення викладача та відповіді одногрупників, не повинен розмовляти і займатися сторонніми справами, зобов`язаний виконувати всі вказівки викладача. 
 • Якщо студент може відповісти на питання викладача, звернене до аудиторії, він повинен підняти руку. 
 • Якщо студент не підготував домашнє завдання з поважної причини, то він зобов’язаний попередити викладача до початку заняття. Студент, відсутній на заняттях з різних причин, повинен вивчити матеріал самостійно. 
 • Дзвінок із заняття стосується тільки викладача. 

На перерві: 

 • Під час перерви в приміщенні коледжу не кричати, не бігати, дотримуватися порядку. 
 • Негайно виконувати вимоги викладача і чергових. 
 • При зустрічі з викладачами студент повинен привітатись. 
 • Після дзвінка слід негайно зайняти своє місце в аудиторії. 
 • При розмові з викладачами, майстрами, вихователями, працівниками коледжу студент повинен бути ввічливими. 
 • При вході у викладацьку, до директора, його заступників, завідувачів відділень студент зобов’язаний постукати в двері, а відчинивши їх, сказати „Дозвольте зайти”. 
 • В приміщеннях та на території коледжу (в недозволених місцях) палити категорично забороняється. 

У гуртожитку: 

 • Студенти зобов’язані виконувати прийняті в гуртожитку „Правила внутрішнього розпорядку”. 
 • Студенти повинні утримувати своє робоче місце і ліжко в повному порядку. 
 • Студенти повинні акуратно і сумлінно готувати домашні завдання. Не відкладати підготовку до заняття на пізніший час. 
 • У разі тимчасового виїзду з гуртожитку повідомити адміністрацію гуртожитку, класного керівника. 
 • Студенти повинні турбуватися про санітарний стан кімнати. 
 • Студенти повинні виявляти турботу про своїх товаришів по кімнаті. 
 • Студенти повинні пам’ятати, що розпорядження вихователя, коменданта і чергового вахтера гуртожитку є обов’язковими для всіх жителів. 

На зборах, лекціях: 

 • Точно в призначений час студенти зобов’язані з’являтися на збори, лекції, вечори. 
 • Студенти повинні виконувати вказівки голови зборів або відповідального за організацію заходів. 
 • Якщо є питання до голови зборів, студент повинен підняти руку. 
 • Під час зборів, концертів, лекцій студенти зобов’язані поводити себе культурно, не заважати розмовами. Виходити тільки по закінченню заходу. 

Вимоги до утримання підручників і збереження майна навчального закладу: 

 • Студенти зобов’язані бережно ставитися до навчального приладдя, меблів, обладнання, інструментів та іншого майна. 
 • У випадку псування майна студент зобов’язаний за власний рахунок відшкодувати збитки. 
 • Студенти повинні бережно ставитися до підручників, не робити поміток, не загинати сторінок, не рвати їх, не псувати зошити сторонніми малюнками. 

Вимоги до мови студентів: 

 • Студенти не мають права вживати нецензурні слова, грубих виразів, прізвиськ. 
 • Звертаючись до когось з проханням, студенти повинні вживати слова „будь- ласка”, за послуги дякують.