Циклова комісія  Загальноосвітніх дисциплін

Сучасне суспільство потребує людей з новим типом мислення: компетентнихініціативних, здатних приймати самостійні рішення.І саме в цьому полягає сьогодні соціальне замовлення суспільства до фахової передвищої освіти.   

Базова освіта в наш час є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасним студентам для оволодіння професійними навичками, необхідно підґрунтя, яке закладається загальноосвітніми дисциплінами.  

Роль викладачів циклової комісії  загальноосвітніх дисциплін, в першу чергу, полягає  в підготовці фахівців з творчим мисленням, дослідницькими навичками, які досягають поставленої мети. Особлива увага приділяється роботі зі студентами-першокурсниками. Поринуті в нові умови навчання студенти потребують особливої уваги,   педагогічної діяльності, щоб безболісно пройти нелегкий шлях освітньої та соціальної адаптації. На заняттях викладачі реалізують триєдину мету навчання – не тільки навчити, розвивати, але і виховати молодих спеціалістів нового покоління. 

Викладачі циклової комісії застосовують інтерактивні методи навчання, що сприяютьпідвищенню ефективності занять та якості знань студентів. 

Визначені питання, що стоять на контролі циклової комісії: 

  • ефективне використання Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці»; 
  •  підвищення якості знань студентів шляхом упровадження інформаційно-комунікативних технологій; 
  • реалізація міжпредметних інтеграційних лекцій та бінарних занять як засіб наступності та узгодженості предметів загальноосвітнього циклу; 
  •  контроль за удосконаленням та перебудовою методичних матеріалів згідно навчальних програм; 
  • залучення здібних студентів до розв’язання наукових проблем, що реалізуються внавчальномупроцесі та поза навчальний час;  
  • удосконалення комп’ютерних методів, дистанційних форм навчання, контролю знань; 
  • індивідуальна педагогічна підтримка обдарованих студентів чи студентів, які відчувають складності в освоєнні знань. 
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів 

“Знайти своє покликання – це джерело щастя”, – зазначив великий педагог В.О. Сухомлинський

 

Даценко Ірина Василівна

 

Заступник директора з навчально – виховної роботи.

 

Кваліфікаційна категорія педагогічний стаж:спеціаліст II категорії, 25 років.

Освіта: Харківський національний університет міського господарства

імені О.М.Бекетова ( 2014 р.), економіка підприємств.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

(2018 р.), другий – магістерський рівень, менеджмент управління

навчальним закладом.

 

Світайло  Жанна  Олексіївна

 

Завідувачка відділенням

 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: викладач спеціаліст, 6 років

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2017 р., економіка підприємства; Українська інженерно-педагогічна академія, другий (магістерський) рівень, освітні/педагогічні науки

Викладач дисципліни: “Основи менеджменту та підприємництва”, “Економічна теорія”, “Основи управління лісовими та мисливськими господарствами” 

Теремець Ірина Василівна

 

Голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: спеціаліст вищої категорії, 44 роки

Освіта: ХДУ ім. О.М. Горького, 1988 р., українська мова і література, філолог.

Викладач дисциплін: “Українська мова”, ” Українська література”, “Зарубіжна література”. 

Колпакова Юлія Сергіївна

 

Завідувачка відділенням

 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: спеціаліст вищої категорії, 13 років 

Освіта: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2011 р.,

Викладач дисциплін: «Історія України», «Основи філософських знань», «Географія», «Економічна теорія» 

Теслюк Леся Марківна

 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: спеціаліст вищої категорії, 28 років

Освіта: Волинський державний університет ім. Л. Українки, 1995 р., українська мова і література, викладач української мови і літератури; Харківський соціально-економічний інститут (II вище навчання), 2010 р., соціальний працівник. 

Викладач дисциплін: “Основи філософських знань”, “Українська мова”, ” Українська література”

Лисяк Олександр Іванович

 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: спеціаліст вищої категорії, 31 рік

Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 1994 р., допризовна підготовка та фізична культура, 

Викладач дисциплін:  «Захист України», «Фізична культура», «Фізичне виховання» . 

Моргун Олександр Олександрович

 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: спеціаліст вищої категорії, 28 років

Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 1995, фізична культура 

Викладач дисциплін: «Фізична культура», «Фізичне виховання»

Ушакова Любов Леонідівна

 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: спеціаліст вищої категорії, 35 років 

Освіта: Харківський державний педагогічний  університет  ім.  Г.С. Сковороди, 1992 р., біологіявчитель біології. 

Викладач дисциплін: “Біологія”, “Хімія”.

Стрельникова Лідія Іванівна

 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: спеціаліст вищої категорії, 43 роки

Освіта: Бєлгородський державний педагогічний інститут імОльминського, 1980 р., математика і фізика 

Викладач дисциплін: «Фізика і астрономія», “Загальна фізика” 

Грайворонська Зоя Іванівна

 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: методист коледжу, спеціаліст вищої категорії, 35 років

Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 1997 р.,

Викладач дисципліни: «Культурологія» 

Михайленко Валентина Сергіївна

 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: спеціаліст вищої категорії, 30 років

Освіта: Харківський державний педагогічний університет   ім.  Г.С. Сковороди, 1993 р.

Викладач дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

Петля В’ячеслав Петрович

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: спеціаліст вищої категорії, 30 років

Освіта:Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 1992 р.,

Викладач дисциплін: «Соціологія», «Правознавство», «Лісове та мисливське законодавство», “Чинники успішного працевлаштування

Кандуба Олександр Сергійович

 

Кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж: спеціаліст вищої категорії., 30 років 

Освіта: Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С. Сковороди, 1993 р., 

Викладач дисциплін: «Інформатика» «Інформатика та комп`ютерна техніка», «Комп`ютеризація лісогосподарського виробництва», «Математика»