Бібліотека коледжу

Бібліотека – це відчинені двері у широкий світ. Варто лише переступити її поріг, щоб зачерпнути мудрості і наснаги. Адже без оволодіння обсягами і потоками інформації, які постійно зростають, розвиток суспільства неможливий. Саме цим визначається роль і значення виховання інформаційної культури особистості.

В сучасних умовах бібліотека є джерелом інформації, яке забезпечує користувачів інформаційними ресурсами, являється місцем соціальних комунікацій між викладачами та студентами.

Бібліотека Чугуєво-Бабчанського лісового фахового коледжу працює згідно з планом роботи, складеним на поточний навчальний рік і керується у своїй роботі нормативно-правовими документами.

Приміщення бібліотеки,  загальною площею 237,7 м2, включає в себе читальну залу (площа – 66,9 м2), залу-абонимент та п’ять книгосховищ. Читальна зала розрахована на 26  робочих місць. Бібліотека оснащена сучасними комп’ютерами, з підключенням до мережі Інтернет та додатково точкою доступу до мережі Інтернет через  WI-FI, має принтер.

Бібліотечний фонд систематизовано за бібліотечно-бібліографічною класифікацією (ББК).

Бібліотечний фонд станом на 01.06.2023 р.:

Книгозабезпеченість складає 54 % – це показник відношення фонду навчальної літератури до кількості студентів.

Основні джерела інформації: навчальна та методична література, енциклопедії, словники, довідники, художня література, картотеки. періодичні видання, Інтернет.

Бібліотека коледжу забезпечена підручниками та посібниками загальноосвітнього циклу згідно Ліцензійних умов.

 

Електронні підручники

Назва предмету Посилання на електронні підручники

Українська мова

Українська мова 10 клас

Українська література

Українська література 10 клас

Українська література 11 клас

Математика

Математика 10 клас

Алгебра 10 клас

Геометрія 10 клас

Математика 11 клас

Алгебра 11 клас

Геометрія 11 клас

 

Історія України

Історія України 10 клас

Історія України 11 клас

Всесвітня історія

Всесвітня історія 10 клас

Всесвітня історія 11 клас

Англійська мова 10 клас

Англійська мова 11 клас

Зарубіжна література

Зарубіжна література 10 клас

Зарубіжна література 11 клас

Біологія і екологія

Біологія і екологія 10 клас

Біологія і екологія 11 клас

Хімія

Хімія 10 клас

Хімія 11 клас

Географія

Географія 10 клас

Географія 11 клас

Фізика і астрономія

Фізика 10 клас

Фізика 11 клас

Астрономія 11 клас

Інформатика

Інформатика 10 клас

Інформатика 11 клас

Захист України

Захист України 10 клас

Захист України 11 клас

Фізична культура

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Конспект лекцій з дисципліни Чинники успішного працевлаштування за фахом

Основи менеджменту і підприємництва

Посилання на підручник