Діяльність органів студентського самоврядування

Освітній  процес і все студентське життя в коледжі ґрунтується на засадах демократії та гуманізму, а невід’ємною частиною цього є студентське самоврядування. Самоврядування в коледжі стало тим підґрунтям, на якому майбутні спеціалісти набувають організаторських і управлінських навичок.

Сфери студентського самоврядування багатогранні, але з них можна виділити дві основні:

 • самоврядування в навчальному закладі, гуртожитку;
 • самоврядування в організації побуту і відпочинку.

Студрада створена з метою розвитку демократичних форм в управлінні навчально-виховним процесом, утвердження принципів «педагогіки співпраці», об’єднання зусиль викладачів, студентів і батьків у розв’язанні завдань навчання та виховання, формування активної позиції, навичок самостійної громадської роботи, залучення до діяльності по формуванню особистості в студраді коледжу та групових колективах, розвиток вмінь і навичок у дотриманні правил культури поведінки, духовності і соціальної активності, а також формування у студентів навичок організатора, керівника, що може задовольнити молодіжні потреби, реалізувати студентські інтереси й створити середовище для спілкування і взаємодії молоді.

Студентський актив є посередником між адміністрацією закладу освіти та студентського колективу. На засіданнях активу розглядаються багато питань, проводяться зустрічі з адміністрацією, а також спільно з адміністративною радою проводиться робота з тими студентами, які потребують посиленої індивідуальної уваги.

На органи студентського самоврядування покладається багато завдань та обов’язків, але основним завданням такої організації є захист прав студентства. Не менш важливим обов’язком є дотримання та спонукання студентів до навчального процесу, залучення їх до виробничої практики.

Діяльність самоврядування полягає у наступному:

– формування у студентів ЧБЛФК патріотичних почуттів, поваги до України, рідного краю та alma mater, а також почуттів національної свідомості і гідності;

– забезпечення захисту прав та інтересів студентів в органах державної влади і органах управління ЧБЛФК, сприянні задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, побу­ту, оздоровлення, відпочинку тощо;

– допомога адміністрації ЧБЛФК в організації навчально-виховної роботи в коледжі і сприяє її проведенню;

– допомога адміністрації ЧБЛФК в організації побуту студентів у гуртожитку і здійсненні заходів, спрямованих на його поліпшення;

– координація діяльності старост академічних груп;

– здійснення контролю за дотриманням студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку ЧБЛФК;

– сприяння пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів, наданню їм всебічної допомоги;

– сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань і клубів за інтересами;

– сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, ре­гіо­нальних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах;

– участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, оглядів, свят, конференцій, спортивних заходів, днів ЧБЛФК тощо;

– пропаганда здорового способу життя, запобіганні вчиненню студентами правопо­рушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

– залучення студентів до участі в охороні громадського порядку на території коледжу;

– створення, у встановленому чинним законодавством порядку, за узгодженням з адміністрацією студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами, студентських підприємств тощо;

– організація співробітництва зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляючи ЧБЛК у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях;

– представлення ЧБЛФК у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, взаємодії з органами студентського самоврядування університетів зарубіжних країн, участі в організації міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів;

– пошук робочих місць для студентів, сприянні працевлаштуванню випускників;

– здійснення інформаційної та видавничої діяльності.

 

Головою студентської ради коледжу є студентка 141 групи Сосницька Анна. Студентською радою проводяться різноманітні акції і заходи, участь в обласних та регіональних зустрічах органів студентського самоврядування, тренінгах з громадянської активності тощо.

 

 

Щороку наприкінці семестру проводяться звітно-виборчі студентські конференції, на яких аналізується робота студентського самоврядування у коледжі за звітний період та обирається новий склад виконавчого органу студентського самоврядування.

 

Студентська спільнота  ЧБЛФК у 2023 році взяла участь, або була ініціатором наступних заходів:

 • Лекція від міжнародної організації THE HALO TRUST про мінну небезпеку та розмінування території Чугуївського району;
 • Участь у тренінгу для студентів випускних груп «Написання резюме»;
 • Практичний тренінг з надання домедичної допомоги;
 • Участь в інтерактивній інформаційній сесії “Мінна безпека та захист населення в умовах військового конфлікту”;
 • Організація та проведення вишколу з тактичної медицини;
 • Всеукраїнський урок єдності. ТК «Суспільне.Культура»;
 • участь в онлайн- заході науково-методичного центру ВФПО та відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції «Інтернетшахрайство та кібербезпека в інтернеті»;
 • Участь у всеукраїнській акції «Запали свічку», «Дякуємо захисникам»;
 • Селищна акція «Подаруй тепло», зі збору коштів на придбання матеріалів для виготовлення окопних свічок;
 • Силами студентської ради було створено привітальний відео ролик до Дня працівників освіти України (рис.1);
 • Створено рекламне відео до Дня працівників освіти України «Враження про коледж» (рис. 2);
 • Флешмоб єдності «Ми – нащадки козацької слави» до Дня Українського козацтва (свято Покрови) та Дня захисників і захисниць України. (рис. 3);
 • У рамках міжнародного проекту «HBSC» студенти перших курсів взяли участь в загальнонаціональному онлайн-опитуванні «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді в умовах військового стану» яке проводиться українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

 

Рис.1- Відео ролик до Дня працівників освіти України

 

 

Рис. 2- Рекламне відео «Враження про коледж»

 

 

Рис. 3  – Флешмоб єдності «Ми – нащадки козацької слави»

 

 •   З метою підвищення рівня компетенцій у сфері кібербезпеки для протидії потенційним загрозам в умовах повномасштабного вторгнення росії на територію України, студентська спільнота та педагогічний колектив коледжу долучилися до перегляду профільних освітніх серіалів “Кіберняні”, “Обережно! Кібершахраї” на платформі Дія Освіта (рис.4);
 • Місцеві студенти є активними учасниками патріотичних та просвітницьких заходів що відбуваються у коледжі та на території селища. У дружній атмосфері Green Prostir активісти долучились до майстер-класу з розпису одягу національно-патріотичною символікою (рис.5).

 

Рис. 4 – Освітні серіали

 

Рис. 5 – Майстер-класу з розпису одягу національно-патріотичною символікою

 

У концепції діяльності коледжу зазначена мета – розвивати та стверджувати у студентів почуття патріотизму та гордості за свій освітній заклад, за своє місто, за державу, поваги до викладачів і до знань. Одним із завдань діяльності студентів є підвищення рівня зацікавленості в навчанні, самопідготовці та науковій діяльності. Саме робота та участь студентів у вирішенні питань навчання, позааудиторних заходів, проведення круглих столів, конкурсів, конференцій, диспутів, тощо, дає можливість досягати очікуваного результату – почуття поваги до себе та власної думки, підвищення активної участі у громадському житті коледжу, стимулювання до саморозвитку та самовдосконалення, відчуття відповідальності до конкретної роботи і власне – розкрити свій потенціал.