Працевлаштування

Відповідно до Закону України “Про фахову передвищу освіту” та Постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2015 № 187 “Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”(зі змінами) для забезпечення освітнього процесу у коледжі створена робоча група для здійснення моніторингу кар`єрного шляху випускників:

Для спеціальності 205 Лісове господарство:

Бєлова Людмила Юріївна – викладач

Костенко Ірина Петрівна – викладач

Для спеціальності 208 Агроінженерія:

Недбай Олена Олександрівна – викладач

Петля Вячеслав Петрович – викладач

Відділ працевлаштування випускників Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу є структурним підрозділом коледжу, створеним у 2018 році з метою налагоджування тісної співпраці з роботодавцями та сприянню випускникам і студентам ЧБЛК у працевлаштуванні.

       Головним завданням відділу є надання випускникам різноманітної допомоги з питань працевлаштування , в тому числі тимчасового і сезонного. Співробітники відділу займаються налагодженням контактів із потенційними роботодавцями для формування масиву постійних та тимчасових вакансій, проведенням тренінгів, презентацій, семінарів та консультацій з питань кар’єри; налагодження ділових стосунків вищого навчального закладу зі службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань працевлаштування студентів та випускників; проведення роз’яснювальної роботи серед студентів і випускників щодо законодавчих та нормативно-правових актів державного регулювання питань зайнятості та трудових відносин.

У Чугуєво-Бабчанському лісному коледжі створено робочу групу для здійснення моніторингу кар`єрного шляху випускників. З питань працевлаштування звертайтеся до відповідальних осіб.
Наказ Працевлаштування

Нормативно-правове забезпечення:

Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки

Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів

Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні

Оголошення: