Протидія та профілактика цькування, торгівлі людьми, насильства в сім’ї

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування) у Чугуєво-Бабчанському лісовому фаховому коледжі

  1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора Чугуєво-Бабчанського лісового фахового коледжу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
  2. На ім’я директора фахового коледжу  пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).
  3. Директор Чугуєво-Бабчанського лісового фахового коледжу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.
  4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог), батьки постраждалого та булерів, керівник  фахового коледжу та інші зацікавлені особи.
  5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор фахового коледжу розглядає звернення у встановленому порядку.
  2. Директор фахового коледжу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор фахового коледжу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зразок заяви

про випадки насильства, булінгу (цькування) в

Чугуєво-Бабчанському лісовому фаховому коледжі

 

Директору

Чугуєво-Бабчанського

лісового фахового коледжу

___________________________________

                                       (прізвище, ім’я, по   батькові заявника, адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон _________________________________________

Адреса електронної поштової скриньки ____________________________

 

Заява

 

Доводжу до Вашого відома, що ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ОПИС СИТУАЦІЇ ТА КОНКРЕТНИХ ФАКТІВ

 

 

 

Прошу терміново провести розслідування ситуації.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­(дата)                                                                     (підпис)

 

 

Наказ №65 від 01.09.2022        Додаток 1 до наказу №65

Булінг_Положення_ЧБЛФК