Робоча зустріч проєктної групи циклової комісії спеціальності “Агроінженерія”

16 лютого була проведена робоча зустріч проєктної групи циклової комісії спеціальності “Агроінженерія” (Конарєв О.О., Барилко П.І., Зарицька О.М.), заступника директора з НВР Рего М.З. з головним інженером АФ “Чугуївська” ТОВ Берестнєвим О.І.

У ході зустрічі, Берестнєв О.І.  дав експертну оцінку освітньо-професійної програми (ОПП) “Експлуатація і ремонт ОЛК” для підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” за спеціальністю 208 “Агроінженерія”.

Були надані певні пропозиції, що до змісту ОПП  та оформлена рецензія на програму.

Голова ЦК спецдисциплін спеціальності 208 Агроінженерія  Олександр Конарєв